Villkor och bokningsregler



 • En bokning anses som bekräftad när båda parter är överens om detaljerna antingen via mail eller brev
 • Minst antal 12 portioner
 • Ändringar av antalet gäster kan ske fram till fem (5) arbetsdagar innan arrangemangets genomförande
 • Vid avbokning av arrangemanget tidigare än 4 veckor innan överenskommet datum så utgår inga krav på ersättning
 • Vid avbokningar som sker mellan 2 till 4 veckor innan arrangemangets datum utgår en kostnad om 50 % av offererat ordervärde
 • Vid avbokningar senare än 2 veckor debiteras kunden 80 % av offererat ordervärde
 • Eventuell kraftigare nedskräpning, uppkastningar och liknande skall vara ordentligt omhändertagna då ZIINATRA är huvudansvarig för lokal
 • Alla eventuella kostnader för ZIINATRA att åtgärda nedskräpning kommer att debiteras kunden
 • Eventuell förstörelse skal regleras omgående efter inspektion av båda parter
 • I det fall skadegörelse eller andra anledningar medför helt eller delvis nedsatt verksamhet i lokalen efterföljande dag skall kund helt stå för denna kostnad

Betalningsvillkor

 • Kontant eller efter särskild överenskommelse faktura 10 dgr netto. Vid fakturering utgår 80 kr + moms i faktureringsavgift
 • Dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad från förfallodagen
 • Vi reserverar oss för pris och sortimentsförändringar
 • Alla priser är exklusive moms och eventuella transportkostnader